Vyjmenovaná slova po V

 • vy, vykat
 • vysoký
 •    vížka (věžička)
 • výt
 •    výt (pes vyje) × vít (vinout)
 • výskat
 •    výskat (jásat) × vískat (probírat se někomu ve vlasech)
 • zvykat
 • žvýkat
 • vydra
 • výr
 •    výr (sova) × vír (krouživý pohyb)
 • vyžle, (původně plemeno loveckého psíka, později přeneseně pes-strašidlo a poté hubené dítě)
 • povyk
 • výheň
 •    předpony vy- a vý-
 •    například vy-setý (mák)
 •    visutý (visící) × vysunutý
 •    cavyky
 •    vyza
 •    kavyl

 • Vlastní jména :
 • Výpřež (předpona vy-, odvozeno ze slovesa vypřahati)
 • Výtoň (předpona vy-, odvozeno ze slovesa vytnout)
 • Vyškov (odvozeno od slova vysoký)
 • Vysočany (odvozeno od slova vysoký)
 • Vyšehrad (odvozeno od slova vysoký)
 • Vyžlovka (odvozeno od slova vyžle)

Do vyjmenovaných slov nepatří :

 • viklat, zviklat (zbavit jistoty)
 • Vizovice