Pravopisná cvičení


1. Třída:- Napište slova s písmenem "m" na začátku.- Doplnění chybějících samohlásek do slov: _slpn_, _trn_k, z_v_r.- Najděte a opravte pravopisné chyby ve větách: "Jdu do školy." "Kdo maše tady?"- Napište slova s písmenem "ř" ve slově.- Uveďte opačný význam slov: krásný - _ošklivý_, malý - _velký_.

 

2. Třída:- Převeďte slova do množného čísla: stůl, kniha, pes.- Vytvořte věty s přídavnými jmény a podstatnými jmény: modrá květina, vysoký strom.- Doplnění chybějících písmen do slov: _um_g_, _j_z_k, v__ž.- Najděte a opravte pravopisné chyby ve větách: "Rychlík jede do Pranže." "Teto Martina nosí brýle."


3. Třída:- Napište slova se složenými předponami: odpovědět, rozjet.- Vytvořte věty s příslovci: rychle běžet, opatrně řídit.- Doplnění chybějících písmen do slov: _z_ešt_, _ch_v_l, d__ma_.- Najděte a opravte pravopisné chyby ve větách: "Na obloze jej letí ptáci." "Děda naštval psa."

 

4. Třída:- Vytvořte věty s přísudky: letí včely, plavou ryby.- Napište slova s předponou "ne-": neviditelný, nechutný.- Doplnění chybějících písmen do slov: _h_o_o_, _u_n, _šle_.- Najděte a opravte pravopisné chyby ve větách: "Já dělal moje úkoly." "Paní učitelka zpěvačku. 

 

5. Třída:

- Napište slova s předponou "pře-": přestěhovat, přemýšlet.

- Vytvořte věty s přídavnými jmény a podstatnými jmény: velký dům, krásná krajina.

- Doplnění chybějících písmen do slov: _ešen_, _řední, _ryt_.

- Najděte a opravte pravopisné chyby ve větách: "Byl jsem velmi překvapený." "Psáno s velkým písmenem začíná věta."

6. Třída:

- Převeďte slova do přítomného času: jdu, vidím, hraji.

- Vytvořte věty s příslovci: rychle běhat, pečlivě pracovat.

- Doplnění chybějících písmen do slov: _svěc_, _šíř_, _vyš_.

- Najděte a opravte pravopisné chyby ve větách: "Ona vždycky přijde včas." "Už jsem přečetl tu knihu."

7. Třída:

- Napište slova s předponou "bez-": bezpečný, bezstarostný.

- Vytvořte věty s přísudky: běží rychle, maluje krásně.

- Doplnění chybějících písmen do slov: _háj_, _c_k, _ka_.

- Najděte a opravte pravopisné chyby ve větách: "Ten film byl napínavý." "Naše třída vyhrála soutěž."

8. Třída:

- Převeďte slova do minulého času: hraju, vidím, jdu.

- Vytvořte věty s příslovci: pozorně poslouchat, rychle běžet.

- Doplnění chybějících písmen do slov: _č__lo_, _sp_l, _ž_v_.

- Najděte a opravte pravopisné chyby ve větách: "Oni byli šťastní." "Na této stránce je chyba."

9. Třída:

- Napište slova s předponou "proti-": protichůdný, protivítr.

- Vytvořte věty s přídavnými jmény a podstatnými jmény: silný vítr, těžký batoh.

- Doplnění chybějících písmen do slov: _č_k_, _m_st_, _p_y_.