Mluvnické kategorie podstatných jmen


PÁD

1. pád KDO, CO
2. pád (bez) KOHO, ČEHO
3. pád (ke) KOMU, ČEMU
4. pád (vidím) KOHO, CO
5. pád OSLOVUJEME, VOLÁME
6. pád (o) KOM, ČEM
7. pád (s) KÝM, ČÍM

ROD

U podstatných jmen rozlišujeme rod mužský, ženský a střední. Abychom ho správně určili, musíme si na dané podstatné jméno ukázat.

V JEDNOTNÉM ČÍSLE
mužský rod = TEN (muž, stroj...)
ženský rod = TA (žena, píseň...)
střední rod = TO (dítě, auto...)

V MNOŽNÉM ČÍSLE
mužský rod životný = TI (muži...)
mužský rod neživotný = TY (stroje...)
ženský rod = TY (ženy, písně...)
střední rod = TA (batolata, auta...)

VZOR

Když už jsme si ukázali na podstatné jméno a určili tím jeho rod, je na řadě poslední z mluvnických kategorií, a to vzor.

VZORY PRO ROD MUŽSKÝ

životné: pán, muž, předseda, soudce
neživotné: hrad, stroj

VZORY PRO ROD ŽENSKÝ

Žena, růže, píseň, kost.

Ve kterých případech je třeba zbystřit pozornost?
Vzor žena v 7. pádu, tedy s ženami.
Vzor růže (končí na samohlásku) - bez růže (např. kolegyně, dálnice).
Vzor píseň (končí na souhlásku) - bez písně (např. hrušeň, pánev).

VZORY PRO ROD STŘEDNÍ

Město, moře, kuře, stavení.

Co by vám mohlo pomoct?

Slova skloňovaná podle vzoru moře končí většinou na:
-liště (např. sídliště, bydliště),
-iště
(např. hřiště, schodiště),
-oviště (např. pískoviště).