Vyjmenovaná slova po S

 • syn
 • sytý (sycený, Nesyt)
 • sýr
 •    sýrový (ze sýra) × sírový (ze síry)
 • syrový
 •    syrý (syrový) × sirý (opuštěný)
 • sychravý
 • usychat i usýchat
 • sýkora
 • sýček (sýc)
 • sysel
 • syčet
 • sypat (sýpka)

 • Vlastní jména :
 • Bosyně
 • Sychrov
 • původní název mnoha Sychrovů je Sichrov

 • Do vyjmenovaných slov již nepatří :
 • sirob, sirup (do změny v roce 1957 bylo v pravidlech pravopisu uvedeno jako syrob a syrup pod vlivem mylného etymologického výkladu)
 • sípat (chraptět)
 • sivý (šedivý)
 • osyka - strom topol osika, Pravidla českého pravopisu a mluvnice do 30. let 20. století uváděla tvar osyka, protože se samohláska i po s, z, c od 16. stol. vyslovovala široce a psala se y