Vyjmenovaná slova po L

 • slyšet
 • mlýn
 • blýskat se
 • polykat
 • plynout (plyn)
 • plýtvat
 • vzlykat
 • lysý
 • lýtko
 • lýko
 • lýčený (z lýka) × líčený (předstíraný, malovaný)
 •      ale lísat se, lišaj, lišej
 • lyže (slovo přejaté z ruštiny)

             ližina (trámec) odvozeno od již neužívaného slova líha

 • pelyněk
 • plyš
 •   (slynout)
 •   (plytký)
 •   (vlys)
 •   vlis (k vlisovat) × vlys (ozdobný pruh na stěně)

  Vlastní jména :
 • Volyně
 • Lysolaje (příbuzné s lysý)

  Mezi vyjmenovaná slova nepatří :
 • lišaj, ve 30. a 40. letech 20. století byla ve slovnících správná podoba lyšaj, Pravidla českého pravopisu z roku 1957 již uvádějí jedinou správnou podobu lišaj

  Názvy Lysice, Lysovice, Lysůvky, Lysec a Lyžbice nejsou v mluvnické literatuře mezi vyjmenovanými slovy uváděny.