Pravidla českého pravopisu online

Pokud hledáte digitalizovaná pravidla českého pravopisu na internetu, nabízíme Vám řešení.

Na stránce www.pravidla.cz je naleznete a to online. Součástí je jednoduché fulltextové vyhledávání, takže Vámi hledaný výraz nebude problém nalézt. 

Naleznete tu i např. pravidla pro psaní I nebo y, psaní ě, měkké souhlásky ď, ť, ň se označují, souhlásky párové, skupiny souhlásek, předložky a předpony s a z, délka samohlásek v domácích slovech, psaní slov přejatých, zkratky a značky, psaní velkých písmen, psaní spřežek, spojovací čárka (spojovník), členicí znaménka aj.