Číslovky - Pravidla českého pravopisu

(Numeralia)

Číslovky označují množství, pořadí, násobky apod.

číslovky určité a neurčité. K číslovkám určitým můžeme řadit některé číslovky základní, řadové, druhové i násobné. Stejně je tomu také u číslovek neurčitých. A čím přesně se od sebe číslovky určité a neurčité liší?

Číslovky určité :

Vyjadřují určitý počet, pořadí, násobek atd.

Lze vyjádřit čísly, například:

šest = 6, padesátkrát = 50x, sedmý = 7., dvacet = 20, milion = 1 000 000, devětkrát = 9x, dvanáctý = 12., stý = 100.

Číslovky neurčité :

Nevyjadřují přesný počet, pořadí, násobek, apod.
Nedají se vyjádřit čísly, například:

mnoho, několikátý, několik, několikero, mnohonásobný, tolik, několikrát, málo, několikeré

Neurčitých číslovek je podstatně méně než číslovek určitých.


Číslovky základní :

vyjadřují počet, množství
odpovídají na otázku kolik?, např.:

Na cestě ležely tři zlaťáky. Kolik zlaťáků leželo na cestě? tři
Kup deset housek a máslo. Kolik housek má dotyčný koupit? deset

Číslovky řadové :

označují pořadí,
pokud jsou vyjádřeny číslicí, píšeme za nimi tečku
(např. 11. patro, Karel IV., 100. výročí).
Odpovídají na otázku kolikátý?, např.:

Jirka doběhl v závodě jako druhý. Jako kolikátý Jirka doběhl? druhý
Desátá přednáška byla již unavující. Kolikátá přednáška byla už unavující? desátá

Číslovky druhové :

vyjadřují počet, množství druhů jevu označeného podst. jm.
například:

čtvero ročních období ( = čtyři druhy ročního období)

trojí sýr ( = tři druhy sýra)

Pokud jsou spojeny druhové číslovky s hromadným, pomnožným či abstraktním podstatným jménem, označují pouhý počet místo základních číslovek, například: patery dveře ( = pět kusů dveří), dvoje šaty ( = 2 kusy šatů), šestery kalhoty ( = šest kusů kalhot)

Odpovídají na otázku kolikero? či kolikerý?, například:

Máme doma troje kukačkové hodiny. Kolikery hodiny doma máme? troje
V obchodě nabízejí dvojí sýr. Kolikerý sýr nabízejí? dvojí

Číslovky násobné :

vyjadřují, kolikrát se věc vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo.
Matematicky: třikrát = 3x
Odpovídají na otázky kolikanásobný? či kolikrát?, například:

Je trojnásobný vítěz v běhu. Kolikanásobný vítěz je? trojnásobný
Říkala jsem to už desetkrát! Kolikrát jsem to říkala? desetkrát


Shrnutí :

V češtině rozlišujeme čtyři základní druhy číslovek - základní, řadové, druhové a násobné. Druhy rozlišujeme podle toho, jaký číselný význam nesou/vyjadřují. V níže uvedené tabulce si můžete přečíst základní charakteristiku každého druhu a několik příkladů. Rozlišování jednotlivých druhů číslovek není těžké, vždy je důležité si uvědomit, co daná číslovka vyjadřuje a jakou pomocnou otázkou se na ni mohu zeptat.

Základní druhy číslovek

číslovky význam kontrolní otázky například
základní Vyjadřují počet, množství. Kolik? jedna, milion, dvacet dva, několik, mnoho
řadové Označují pořadí. Kolikátý? první, dvacátý první, stý, několikátý
druhové Vyjadřují počet, množství druhů nějakého jevu označeného podstatným jménem. Kolikerý? Kolikero? dvojí, troje, devatero, několikero, desatero
násobné Vyjadřují kolikrát se nějaká věc vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo. Kolikanásobný? Kolikrát? trojnásobný, stonásobný, několikanásobný, jednou, tisíckrát, několikrát

Kromě toho můžeme číslovky dělit také na určité a neurčité, zde je hlavním rozdílem to, zda číslovka vyjadřuje nějaký konkrétní číselný údaj, či ne.


Pravopis číslovek - Spojení číslovky s podstatným jménem

s 11 255 lidmi = s jedenácti tisíci dvěma sty padesáti pěti (pětapadesáti) lidmi = s jedenáct tisíc dvě stě padesáti pěti (pětapadesáti) lidmi

Existují rovněž tři možnosti spojení číslovek zakončených na místě jednotek číslem 1-4 (s výjimkou 11-14):

  • dvacet jeden muž, dvacet jedna žena, dvacet jedno dítě; dvacet dva muži, dvacet dvě ženy, dvacet dvě děti
  • dvacet jedna/dva mužů, žen, dětí
  • jednadvacet/dvaadvacet mužů, žen, dětí