Vyjmenovaná slova po P


 • pýcha
 •    pýchavka je, stejně jako pýcha, odvozená ze zaniklého slovesa pýchati (dout, foukat)
 •    × píchat (bodat)
 • pytel
 • pysk
 •    × pisk (pískot, základ ptačího pera)
 • netopýr
 • slepýš
 •    slepýš (plaz) × slepíš (lepidlem)
 • pyl
 •    opylovat (oplodňovat pylem) × opilovat (obrousit)
 • kopyto
 • klopýtat
 • třpytit se
 • zpytovat (přípona -zpyt)
 • pykat
 •    pikaná (dětská hra), pikola, pikat (slovo možná onomastického původu z citoslovce pik, piky      piky na hlavu, popř. může souviset se slovem pikle nebo pocházet z němčiny) Příruční slovník jazyka českého z r. 1944-1948 uváděl i pro dětskou hru tvar "pykat", Slovník spisovného jazyka českého z roku 1960 začal obě slova pravopisně rozlišovat.
 • pýr
 • pýřit se
 • čepýřit se
 • pýří (chmýří)
 • pyj

  Vlastní jména :
 • Chropyně
 • Pyšely
 • Přepychy
 • Spytihněv