Diktáty pro 6. třídu

Odpoledne hnal Ondřej Koně a krávy na obecní louku. Pod paží si nesl knihu, na hlavě měl baret a v ruce držel bič. Pes Ťapka spokojeně poštěkával a chlapec mu házel kousky chleba od svačiny. Uvelebili se u vrby na louce. Ze svého stanoviště měl Ondřej výhled na celé ohbí řeky. Zajímaly ho všechny projevy života v přírodě. Blatouchy už odkvetly, ale pomněnky se modraly v celých trsech. Mezi kořeny vrby proplouvali jako barevné čáry pstruzi. Objevila se vydra, rychle plavala a zanechávala po sobě na hladině brázdu. Občas se v trávě mihla užovka. Vážky poletovaly jako zmenšené modely letadel. Vodní pavouk se odpoutal od břehu a dělal drobounké vlnky. Voda omývala oblázky a ty se leskly v odpoledním slunci.

Z oken naší školy je vidět nevysoký kopec. Je zalesněný a mezi stromy prosvítají trosky rozpadávající se stavby. Na kopci stávala kdysi tvrz. Z údolí vede k její zřícenině úzká stezka. Hradní příkop je zasypaný. Hradby jsou v rozvalinách. Mezi kostkami dlažby na bývalém dvoře roste vysoká tráva. Ve sklepení možná leží poklad. Starobylá věž se mění v sutiny. Kdysi odtud zazníval hlásný roh. Dnes se tu za šera ozývají jen hlasy sov. Smutný je osud kdysi honosné tvrze. Poslední zbytky rozžírá zub času. Z kopce je krásný výhled do kraje. Na obloze se občas objeví jestřáb nebo ostříž. V údolí pod kopcem se vine říčka jako stříbrná stužka.

Smícháním různých látek vznikají směsi. Molekuly sloučenin se rozkládají na atomy různých prvků. Čisté diamanty jsou vzácné drahokamy, vybrušují se do tvarů briliantů které hrají všemi duhovými barvami. Průhlednými tělesy prochází téměř všechno dopadající světlo. Nad osadami, poli, lukami a holými kopci se vzduch rychle ohřeje a stoupá vzhůru. Žížaly patří v zoologii mezi červy. Pijavky jsou vodní červi. Samečkové roháče vynikají mocnými kusadly. Na savanách v Africe žijí ve velkých stádech antilopy, zebry, žirafy a pštrosi, z šelem se tam můžeme setkal se lvy a hyenami.

Diktáty na zájmena

Kdosi mluví s Vaším otcem. Vašim dívkám nikdo nevyhoví. Cítil jsem od nich jakýsi nezájem. S těmito výčitkami na mě nechoď. Kteří chlapci jsou ochotni mi pomoci? Který spolužák byl u tvých rodičů? Tito soutěžící podali stejný výkon, ale výsledek byl rozdílný. Lidé, kteří se sami snaží, dojdou k jiným cílům. My nejsme jiní než vy. Zdravotní sestry zůstaly s pacienty samy. Ony byly velmi laskavé a jejich péče byla odborná. Sami lékaři jim důvěřovali. Ten den byl samý úraz. 

Jakýsi neznámí chlapci přistoupili k našim dveřím. Nikdo je neznal. Oni se později sami představili. Byli to stejní výrostci jakož i my. Hráli jsme si s naším malým bratrem. Řekni mi o Vašich zvycích. Jeden z nás zakřičel na jejich psa. Ten pes byl stejný jako pes našich prarodičů, akorát ocas měl jiný. Obloha byla samý oblak. Vítr byl jakýsi studený. Všichni jsme se vydali domů i s našimi hračkami.