Vyjmenovaná slova po B

 • by (aby, kdyby, bych, byste atd.)
 • být
  • být (existovat) × bít (tlouct)
  • dobýt (zmocnit se) × dobít (baterii, zvěř)
  • nabýt (získat) × nabít (náboj)
  • zbýt (zůstat) × zbít (zmlátit)
  • Slova bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek jsou také odvozená od slova být, ale tato souvislost už není zcela zřejmá, pročež se zpravidla uvádějí zvlášť.
 • bydlit
  • etymologicky původnějším tvarem je ovšem bydlo
  • bydlo (příbytek) × bidlo (tyč)
 • obyvatel
 • byt
 • příbytek
 • nábytek
 • dobytek
 • zbytek
 • obyčej (obyčejný)
  • toto slovo má původ ve stejném základu jako "obvyklý", v však zde splynulo s b
 • bystrý
 • bylina (býložravec, Bylnice)
  • býlí (plevel) × bílí (zbarveni bíle)
  • pelyněk černobýl
 • kobyla
 • býk
 • Přibyslav
 • babyka
  • babyčka (malá babyka) × babička (prarodič)


Vlastní jména :

 • Bydžov
 • Byseň
 • Přibyslav
 • Bylany
 • Hrabyně
 • Rabyně
 • Byšice
 • Kobylisy (příbuzné s kobyla)
 • Zbyněk
 • Zbyšek
 • Radobýl
 • Hlubyně
 • Obyčtov
 • Zbýšov
 • Býšť


Mezi vyjmenovaná slova již nepatří :

 • Byteš - město Velká Byteš bylo roku 1924 oficiálně přejmenováno na Velká Bíteš, do té doby bylo uváděno ve vyjmenovaných slovech

Názvy Třebýcina a Třebýcinka nejsou v mluvnické literatuře mezi vyjmenovanými slovy uváděny.