Diktaty-online.cz

Diktáty a pravopisná cvičení pro školáky

Diktáty, pravopisná cvičení, vyjmenovaná slova, pravidla českého pravopisu

 a mnoho dalšího ...


Diktát je specifická didaktická metoda využívaná pro procvičení a pravidelnou kontrolu praktických znalostí pravopisu na mnoha českých základních a středních školách. Metoda diktátů spočívá v mluveném předříkání připraveného textu učitelem v hodině českého jazyku.

Žáci musí tento text přepsat do psané podoby (nejčastěji na papír nebo do počítače) a dle svých nejlepších schopností aplikovat naučená pravidla pravopisu a gramatiky.

Jednotlivé textové pasáže může učitel dle úrovně žáků (1. a 2. stupeň ZŠ) opakovat, případně přizpůsobit rychlost diktování taktéž úrovni žáků. Metodika diktování je pevně ukotvená v didaktickém vzdělání každého učitele ČJ.

Pro nacvičení diktátu mimo školní prostředí jsme pro Vaše potřeby vytvořili stránky www.diktaty-online.cz, kde můžete nalézt spoustu zajímavých pracovních cvičení pro žáky základních škol. 

Přejeme Vám mnoho trpělivosti a zároveň i spoustu krásných chvil s Vašimi žáčky.